Leerlingenraad

 
Ieder schooljaar wordt er op basisschool De Mussenberg een leerlingenraad gekozen. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de leerlingen  met groepsgenoten gepraat en campagne gevoerd. De leerlingen van de leerlingenraad denken en helpen mee bij het organiseren van activiteiten en mogen ook zelf ideeën aandragen m.b.t. school en schoolactiviteiten. Begin elk jaar in oktober wordt er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen.

In november 2019 is de nieuwe leerlingenraad gekozen met als doel om mee te praten, mee te denken over zaken die zich op school afspelen. Uiteraard staan we open voor nieuwe ideeën!
Na een zorgvuldige stemprocedure, waarbij de leerlingen die zich kandidaat hadden gesteld, zich uitgebreid hadden voorgesteld zijn de volgende leerlingen naar voren gekomen:
Victor en Sjors uit groep 5, Timo uit 5/6, Liz en Djavino uit groep 7, Hanna en Lina uit 7/8 en Milan uit groep 8.
Hanna is de nieuwe voorzitter en samen zijn ze al druk bezig met de eerste acties die we als school willen gaan uitvoeren.
We wensen onze leerlingenraad veel plezier en succes dit schooljaar.

Leerlingenraad schooljaar 2019-2020.